Home
Aktuálne číslo
Archív
Bonusy
Príbehy
Témy
Kontakty
 
Veci, ktoré sa oplatí mať, keď ide o život

Máš to?

Pearl Harbor

Keď Japonci v 2. svetovej vojne zničili Pearl Harbor, dlho sa hovorilo o tom, že to nikto nemohol predpokladať, ani tušiť. Len nedávno vyšlo najavo, že Briti mali medzi Nemcami veľmi kvalitného utajeného špióna, ktorého nechali vycestovať aj do USA a on sa snažil Američanov varovať pred týmto útokom. Oni mu však nedôverovali, pretože si mysleli, že pracuje aj pre Nemcov. A tak ich ani nenapadlo varovať námorníkov na Pearl Harbor. Nič netušiaci námorníci si spokojne žili, až kým nenadišiel ich koniec.


Podcenené riziko

Sú ľudia, ktorí o riziku vedia, ale ho podceňujú. V dokumente o záplavách som videl, ako sa starý manželský pár rozhodol odmietnuť evakuáciu, pretože sa báli, že im niekto vykradne domček. Obaja zahynuli vo vodách prívalovej vlny.


Každý to vie

Prečo to spomínam? Pripadá mi to ako dobrá paralela so životom. Každý vie, že raz určite zomrie a každý vie, že ho to môže prekvapiť kedykoľvek. A predsa to ignorujeme, nič o tom netušíme, podceňujeme to, alebo tomu do hĺbky nerozumieme, alebo sa to snažíme vytesniť z mysle. Mnohí s dobrým pocitom vyhlasujeme, že Ježiš je náš Spasiteľ. Spasiteľ znamená ZÁCHRANCA. Ale od čoho nás má zachrániť, keď sa tvárime, že všetko je „v pohode" a my sme vlastne skvelí ľudia? Zdá sa, že aj ľudia, ktorí sú od neho ďaleko, chcú od neho pomoc iba vtedy, ak niečo potrebujú. To je ako prísť k doktorovi, ktorý zistí, že nám začína rásť nejaký nádor a treba ho vyrezať a my budeme tvrdošijne trvať na tom, že chceme iba lieky proti bolesti hlavy, či proti nádche.


Zachránený topiaci sa

V biblickej reči „spása" znamená vytrhnutie z veľkého nebezpečenstva, ktoré sa nijako nedá odvrátiť a prevyšuje nás; z ktorého si sami nemôžeme pomôcť. Dalo by sa to vyjadriť obrazom topiaceho sa, ktorý je zachránený niekým, kto ho už pod hladinou zachytil za vlasy, vytiahol ho a doplavil na breh. Viem si predstaviť, aký by bol každý z nás vďačný, keby bol na mieste toho zachráneného, ako by často na to myslel a hovoril o tom ostatným.


Sám sa z toho nedostaneš

To, z čoho nás môže a chce zachrániť Ježiš Kristus, je však oveľa väčšie nebezpečenstvo ako utopenie. Chce nás vyslobodiť z večnej záhuby, večného odlúčenia od milujúceho Boha a tým od večného trápenia. To je najväčšie nebezpečenstvo tvojho života, ktoré je oveľa väčšie a reálnejšie, než si myslíš, alebo si dokážeš pripustiť. Hriechy ťa od Boha vzďaľujú (myslím, že nemá význam diskutovať o tom, či ich máme alebo nie, pretože som si istý, že každý z nás o tých svojich zákernostiach, špinavostiach, prestúpeniach a pádoch veľmi dobre vie) a ty sa nemôžeš dostať do Božej blízkosti. Biblia hovorí, že nikto nedokáže vykúpiť svoju dušu, a preto vieš, že sa z toho sám nedostaneš.


Najvhodnejší čas

Bob Gass píše: „Jeden profesor v Anglicku má na náhrobnom kameni napísané: ‚Čakal som to, ale nie už teraz.‘ Možno sa nad tým pousmejete, ale otázka neznie: ‚Je smrť blízko?‘, ale: ‚Budeš pripravený, keď príde?‘ Nechcem vás strašiť smrťou. Možno aj teba niečo priviedlo do bodu, keď si sa zamýšľal nad životom alebo nejakými zmenami. Stále však čakáš na vhodnejší čas. Záchrana je pre tých, ktorí sa chcú nechať zachrániť. Nechaj sa zachrániť, lebo dnes je najvhodnejší čas, aký budeš mať."


Ježiš je záchranca

Boh nás veľmi, skutočne veľmi ľúbi a záleží mu na nás. My sami si ničíme vzťah s ním a on namiesto toho, aby sa od nás odvrátil, sa k nám vo svojom milosrdenstve skláňa. Nemohli sme si pomôcť sami, a tobôž napraviť tento vzťah. On, aby nás vytrhol zo záhuby, posiela nám ZÁCHRANCU! Ježiša Krista, svojho syna, to najcennejšie čo má - toho sa kvôli nám zrieka. On chce našu záchranu, veď sám hovoril, že neprišiel na tento svet, aby ho súdil, ale aby ho spasil. Naozaj niet nikoho iného, kto by nás spasil.


Ako nás zachránil?

Nie silou, násilím, svalmi, zbraňami, či spolu so silnými bojovníkmi. On nie je taký a navyše nebezpečenstvo, ktoré nám hrozilo, bolo oveľa väčšie ako to, ktoré sa dá odvrátiť takými prostriedkami. Zvíťazil láskou a obetou. Prišiel na tento svet, aby nám povedal o Bohu Otcovi, ktorý je v nebi a aby bol k nám najbližšie, ako sa len dá. Bol Boh i človek zároveň, no ponížil sa a nechal sa nespravodlivo obviniť a odsúdiť. Nechal sa za nás pribiť na kríž a zostal na ňom napriek bolesti a utrpeniu, hoci mohol z neho zostúpiť. Dokonca ho k tomu aj s výsmechom vyzývali. Zostal na kríži aj preto, lebo mu za to stojíme. Osobne si myslím, že keď zomieral, mal pred sebou Tvoju tvár i tvár každého z nás. A jeho láska k nám mu nedovolila zostúpiť. ZOMREL! V strašnom utrpení. Pochovali ho do hrobu, ale on na tretí deň vstal z mŕtvych. Zničil moc hriechu a smrti. Potupil a odzbrojil diabla, ktorý nás sužoval a utláčal. Potom vystúpil na nebesia k svojmu Otcovi. Stále má dôkaz toho, že iba On je ten, ktorý ťa zachraňuje. Sú to jeho prebodnuté ruky i nohy a bok. Tie rany si nechal, aby sme vedeli, ako mu na nás záleží a ako po nás túži.


Máš to? Máš záchranu? Si zachránený?

Na to, aby si to mal, aby sa všetko to, čo urobil, vzťahovalo na teba, musíš niečo urobiť, pretože sa to nestane automaticky. Potrebuješ sa nechať zachrániť. Ako sa to robí? Uznaj, že nie si o.k. a potrebuješ záchranu. Pripusti si a vyznaj, že si hriešny a hrešíš. Uver svojmu Záchrancovi, že ťa môže a chce zachrániť, že naozaj za teba zomrel na kríži, pretože ťa miluje. Nechaj sa preniknúť dojatím nad tým čo všetko pre teba urobil a robí. Popros ho, aby ťa zachránil, odpustil ti a viedol tvoj život.


Môžeš to urobiť teraz napríklad aj týmito slovami:
Ježiš, viem že som hriešny a že ťa potrebujem. Verím, že si zomrel za moje hriechy. Prosím odpusť mi. Príď teraz do môjho života ako môj záchranca. Daj mi nový život. Chcem ho žiť s tebou."

Máš to?

Richard
Eduard Heger
Maria Spesova
Adam Mackovjak
Mata
Marek
Mario
Michal Svetko
Roman Seko
Facebook
Redakcia
Kontakt
Prihlásenie